อัตราค่าบริการ

อัตราค่าใช้บริการ ดูแล Facebook Page

 • รายเดือน / 6 เดือน / 12 เดือน2,000 / 10,200 / 20,400

 • วางแผนการลง Content2 ครั้ง

 • จัดเตรียมเนื้อหา เพื่อใช้ในการ Post

 • ออกแบบ แบนเนอร์ เพื่อใช้ในการ Post2 แบนเนอร์

 • ดูแลจัดการ เมนู และหมวดหมู่

 • ออกแบบรูป Cover Page1 ครั้ง

 • ตรวจสอบ และแก้ไขข้อความ (ภาษาไทย)2 ฉบับ

 • ตรวจสอบ ข้อความและแจ้งกรณีเกิดปัญหาจากผู้ใช้300 ฉบับ

 • ตอบคำถามเบื้องต้นหน้า Page ที่ลูกค้าเตรียมไว้

 • รายงานยอด Like, Comment, Share

 • ดูแลช่วยเหลือตลอด 24 ชม.

 • รายเดือน / 6 เดือน / 12 เดือน3,000 / 15,300 / 25,200

 • ดูแลจัดการ เนื้อหา ตามดีไซน์ที่ส่งมา4 ครั้ง

 • แต่งบทความใหม่ ตามความต้องการ2 บทความ

 • ออกแบบ แบนเนอร์ภาพ4 แบนเนอร์

 • ดูแลจัดการ เมนู และหมวดหมู่

 • ปรับแต่งตั้งค่า ฟอร์มกรอกข้อมูล*1 ครั้ง

 • ปรับแต่งตั้งค่า จดหมายข่าว ตามแบบดีไซน์ (ไม่รวมดีไซน์)4 ฉบับ

 • กำหนดเวลา พร้อมจัดส่ง อีเมลจดหมายข่าว600 ฉบับ

 • จัดทำรายงาน Google Analytics

 • ดูแลจัดการ Hosting

 • ดูแลจัดการ บัญชีอีเมล

 • กู้เว็บไซต์ กรณีโดน Hack

 • สำรองข้อมูลเว็บไซต์30 วัน

 • ดูแลช่วยเหลือตลอด 24 ชม.

 • ติดต่อเรา

 • ดูแลจัดการ เนื้อหา ตามดีไซน์ที่ส่งมา

 • แต่งบทความใหม่ ตามความต้องการ

 • ออกแบบ แบนเนอร์ภาพ

 • ดูแลจัดการ สินค้า

 • ปรับขนาดรูปภาพสินค้าให้เหมาะสม

 • ปรับแต่งตั้งค่า โปรโมชั่น/คูปอง สินค้า*

 • ดูแลจัดการ เมนู และหมวดหมู่สินค้า

 • ปรับแต่งตั้งค่า ฟอร์มกรอกข้อมูล*

 • ปรับแต่งตั้งค่า จดหมายข่าว ตามแบบดีไซน์ (ไม่รวมดีไซน์)

 • กำหนดเวลา พร้อมจัดส่ง อีเมลจดหมายข่าว

 • จัดทำรายงาน Google Analytics

 • ดูแลจัดการ Hosting

 • ดูแลจัดการ บัญชีอีเมล

 • กู้เว็บไซต์ กรณีโดน Hack

 • สำรองข้อมูลเว็บไซต์

 • ดูแลช่วยเหลือตลอด 24 ชม.

บริการไม่รวมรายการดังต่อไปนี้

 • โลโก้ ดีไซน์
 • Diecut ภาพ
 • อื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในตารางด้านบน

สิ่งที่ต้องเตรียม

 • กำหนดสิทธิ์ ให้เราเป็น Admin facebook page
 • รูปภาพสินค้า

Latest from the Blog