ค่าบริการ Google Retargeting กรณีใช้บริการร่วมกับ Adwords/GDN กับทางสมูทรกราฟ คอนเน็ค

 • ค่าบริการดูแล (1,000 บ./เดือน)3,000 บ.

 • ค่าโฆษณาขั้นต่ำ (6,000 บ./เดือน)18,000

 • รวมยอดชำระ21,000

 • เปลี่ยนงบต่อวัน/แคมเปญไม่จำกัด

 • ติดตั้ง Pixel Code

 • ตั้งกลุ่มเป้าหมายให้มีประสิทธิภาพ

 • รายงานและวิเคราะห์ผลประจำเดือน

 • ค่าบริการดูแล (900 บ./เดือน)5,400 บ.

 • ค่าโฆษณาขั้นต่ำ (6,000 บ./เดือน)36,000

 • รวมยอดชำระ41,400

 • เปลี่ยนงบต่อวัน/แคมเปญไม่จำกัด

 • ติดตั้ง Pixel Code

 • ตั้งกลุ่มเป้าหมายให้มีประสิทธิภาพ

 • รายงานและวิเคราะห์ผลประจำเดือน

 • ค่าบริการดูแล (816.67 บ./เดือน)9,800 บ.

 • ค่าโฆษณาขั้นต่ำ (6,000 บ./เดือน)72,000

 • รวมยอดชำระ81,800

 • เปลี่ยนงบต่อวัน/แคมเปญไม่จำกัด

 • ติดตั้ง Pixel Code

 • ตั้งกลุ่มเป้าหมายให้มีประสิทธิภาพ

 • รายงานและวิเคราะห์ผลประจำเดือน

หมายเหตุ

 1. รับทำ Google Retargeting ต้องมีการทำ Adwords/GDN มาก่อนอย่างน้อย 30 วัน เพื่อสร้างรายชื่อผู้ติดตาม
 2. ค่าบริการ ไม่รวมถึงการออกแบบ แบนเนอร์ใหม่ (ใช้ร่วมกับ GDN แบนเนอร์)
 3. กรณีไม่ได้ใช้บริการ GDN กับทางสมูทกราฟ ทางเราจะมีค่าบริการ ออกแบบแบนเนอร์ เพิ่มเติม แบบละ 1,000 บาท (6-10 ขนาด)
 4. ค่าบริการ ชำระครบจำนวนก่อนเริ่มงาน
 5. ค่าโฆษณา ชำระเป็นรายเดือนก่อนเริ่มงาน หรือชำระเต็มจำนวน

Latest from the Blog